Fietsen met een visuele beperking in het verkeer voor kinderen 6-14 jaar

Doelgroep

De fietstraining is bedoeld voor kinderen met een visuele beperking (6-14 jaar) in het regulier onderwijs, die veilig en zelfstandig op de fiets willen deelnemen aan het verkeer. Daarnaast richt de training zich op het persoonlijk en professioneel netwerk: ouders, begeleiders en leerkrachten.

Doel

Kinderen kunnen na de fietstraining – met inachtneming van hun visuele beperking – veilig en zelfstandig bij daglicht fietsen. Er zijn zes niveaus die oplopen in moeilijkheidsgraad; van zelfstandig fietsen in een beschermde omgeving tot volledig zelfstandig fietsen, ongeacht omgeving of drukte.

Aanpak

Een onderzoek Oriëntatie en Mobiliteit brengt de beginsituatie en het gewenste eindresultaat in kaart. De hierop toegespitste training telt maximaal acht tot tien sessies. Een evaluatie laat zien of het beoogde niveau is behaald. Kan een kind met een vervolgtraining nog een niveau verder komen? Of is dat nu niet haalbaar of gewenst? Om een kind te kunnen stimuleren in het fietsen, moeten ouders, begeleiders en leerkrachten geïnformeerd zijn over de mogelijkheden en handvatten hebben om met het kind ‘mee te groeien’. Zo kunnen zij op hun beurt leren vertrouwen op diens zelfstandigheid.

Voorwaarden voor uitvoering

Materiaal

Een handboek bevat observatie- en verslagformats, informatie over doelen per niveau en de benodigde trainingsmaterialen. Daarnaast bevat het handboek voorlichtingsmateriaal, algemene adviezen en tips voor interessante websites. 


Onderbouwing
Veel kinderen met een visuele beperking ervaren problemen met verkeersdeelname. Zonder fiets zijn ze afhankelijker van anderen voor verplaatsingen. Zelfstandig fietsen is belangrijk voor hun maatschappelijke participatie en betekent een grotere zelfstandigheid. Veilige verkeersdeelname is daarmee van invloed op het gevoel van eigenwaarde.

Aanwijzingen voor effectiviteit
De fietstraining is mede gebaseerd op onderzoek naar randvoorwaarden om veilig en zelfstandig te kunnen fietsen, en naar de compensatiestrategieën die iemand met een visuele beperking hierbij kan inzetten. Recent onderzoek toont aan dat goed ingezette compensatiestrategieën de verkeersveiligheid van fietsers met een visuele beperking positief beïnvloeden.

Contactgegevens

Expertisegroepen Oriëntatie & Mobiliteit Bartiméus en Visio

ExpertisegroepONM@visio.org;