InZicht Hemianopsie training

Doelgroep

Deze training is bedoeld voor volwassenen met hemianopsie, veelal een gevolg van verworven hersenletsel. Bij hemianopsie is ofwel de linker- ofwel de rechterhelft van het gezichtsveld uitgevallen (voor beide ogen hetzelfde deel). Dat zorgt voor mobiliteitsproblemen die maatschappelijke deelname moeilijker maken.

Doel

Hemianopsie belemmert mensen in hun dagelijks leven. De IH-training verbetert niet het gezichtsveld zelf. Deelnemers leren met een aangeleerd kijkritme sneller een completer overzicht te krijgen van de omgeving.

Aanpak

De training geeft de cliënt allereerst inzicht in grootte en vorm van de uitval van het gezichtsveld. Vervolgens oefent hij het kijkritme. Vanuit het startpunt (recht vooruit kijken) maakt hij een grote oogsprong naar de blinde zijde om te zien wat zich daar bevindt. Dan volgt een oogsprong naar de niet aangetaste zijde om overcompensatie te voorkomen. Daarna kijkt de cliënt weer recht vooruit om te anticiperen op wat op zijn pad komt. Hij past het kijkritme aan op de eigen snelheid en de complexiteit van de omgeving. Ten slotte leert de cliënt het kijkritme toepassen in verschillende situaties, ook in de eigen, directe omgeving.

Voorwaarden voor uitvoering

Voor ergotherapeuten die de IH-scholing hebben gevolgd is er een behandelprotocol. Daarin staan alle benodigde trainingsmaterialen beschreven.

Contactgegevens

expertisegroep Niet-Aangeboren Hersenletsel (NAH)

e-mail: expertisegroepNAH@visio.org

Naam: Gera de Haan