Veelgestelde vragen

Voor wie is deze databank bedoeld?

De databank is bedoeld voor professionals die werken met mensen die blind of slechtziend zijn. Binnen de deelsector zijn veel goede interventies ontwikkeld. Deze zijn niet voor iedereen gemakkelijk te vinden en te vergelijken. Met het erkenningentraject wordt kennis gekwalificeerd, doorontwikkeling ondersteund en het gebruik van erkende interventies aangemoedigd. Via de interventiedatabank zijn interventies voor iedereen beschikbaar.

Waarom spreken jullie van een interventie, en niet van een methodiek of methode?

De term ‘interventie’ is bewust gekozen omdat dit een breed begrip is. Specifieke technieken, instrumenten of checklisten kunnen onderdeel zijn van meerdere interventies.

Welke interventies nemen jullie wel of niet op in de databank?

De interventies zijn erop gericht om cliënten te helpen hun doelen te bereiken op het gebied van activiteiten en participatie. Interventies gaan in principe niet over diagnostiek of medische behandeling. Jaarlijks worden in overleg met expertise- en vakgroepen vanuit Visio, Bartiméus en de Robert Coppes Stichting enkele interventies geselecteerd die vervolgens nauwkeurig beschreven worden. Vervolgens worden de conceptbeschrijvingen beoordeeld door een erkenningencommissie (bij theoretisch onderbouwde of effectieve interventies) of, als het om ‘goed beschreven interventies’ gaat, door een Redactieraad.

Kan ik, namens mijn organisatie, een interventie indienen?

Interventies kunnen worden opgenomen in de databank via het consortium Kennis over Zien. De ontwikkeling en het beschrijven van interventies gebeurt via de organisaties Bartiméus, Koninklijke Visio en/of de Robert Coppes Stichting. Soms worden daarbij interventies uit andere zorgsectoren aangepast voor mensen die blind of slechtziend zijn. Heb je een verzoek dat hier mogelijk binnen past? Neem dan contact op via het contactformulier zodat beoordeeld kan worden of de interventie passend is.

Waar vind ik de volledige beschrijving van de interventie?

In de zoekresultaten vind je een samenvatting van de interventie. De volledige beschrijving van de interventie vind je in de bijlage bij het betreffende zoekresultaat. Indien je de beschrijving niet kunt vinden, neem dan contact op via het contactformulier.

Wat is een “effectieve interventie”?

Een effectieve interventie is een interventie op minimaal niveau 3 van de effectladder. De effectladder kent vijf niveaus. Dit zijn de volgende vijf niveaus:  
Niveau 1: Goed beschreven
Niveau 2: Goed onderbouwd
Niveau 3: Effectief volgens eerste aanwijzingen
Niveau 4: Effectief volgens goede aanwijzingen
Niveau 5: Effectief volgens sterke aanwijzingen

(Van Yperen, Veerman en Bijl, 2017)

Een interventiebeschrijving beschrijft hoe de interventie in de ideale situatie eruit ziet. Uitvoering van een interventie in de praktijk is altijd mensenwerk: inzet van een effectieve interventie in de behandeling van cliënten is daarom niet een garantie voor een succesvolle uitkomst.

Welke interventies zijn erkend en door wie?

Erkende interventies zijn te vinden in de databank. De Redactieraad van Kennis over Zien beoordeelt interventies op het niveau van ‘goed beschreven’. Deze raad bestaat uit inhoudelijk deskundigen vanuit de instellingen en een ervaringsdeskundige. Interventies die in aanmerking komen voor een hoger niveau op de effectladder, worden via een extern  erkenningentraject beoordeeld, onder meer bij Vilans. Lees hier meer over één van deze interventies.

Alleen positief beoordeelde interventies worden erkend en opgenomen in de databank. Het merendeel van de interventies in de databank is beschreven op niveau 1. De werkwijze van het erkenningentraject binnen het consortium visueel is beschreven in het document ‘Erkenningentraject goed beschreven interventies binnen de sector visueel’.

Is de erkenning voor altijd geldig?

Erkenningen zijn in principe geldig voor vier jaar. Daarna vindt indien nodig actualisering en herbeoordeling plaats. Indien er aanleiding is voor een eerdere actualisering, bijvoorbeeld doordat er nieuwe inzichten zijn ontstaan, dan vinden herziening en herbeoordeling eerder plaats.

Waarom vind ik bij het zoeken slechts een beperkt aantal interventies?

De interventiedatabank en het beschrijven van interventies zijn volop in ontwikkeling. Steeds worden nieuwe interventies toegevoegd om zo de databank op te bouwen. Houd de website dus in de gaten voor nieuwe ontwikkelingen.

 

Bronnenlijst

Van Yperen, Veerman en Bijl (2017). Zicht op effectiviteit: handboek voor
resultaatgerichte ontwikkeling van interventies in de jeugdsector.