Deskundigheidsbevordering voor een betere benadering van de cliënt met een visueel-verstandelijke beperking en het creëren van een veilige omgeving.
Doelgroepen
Thema's
  • Participatie en zingeving
Cliënten met visuele beperking en lichte tot matige verstandelijke beperking herkennen emoties en spanningen bij zichzelf en anderen. Zodoende leren zij conflicten voorkomen en zich veiliger voelen. Dit gebeurt in ervaringsgerichte training voor drie tot acht deelnemers.
Doelgroepen
Thema's
‘Active Learning’ is bedoeld voor personen die weinig fysiek contact maken met de wereld om hen heen. De interventie werkt via het netwerk rond de persoon.
Doelgroepen
Thema's
  • Participatie en zingeving
Gewenningsprogramma voor kinderen en volwassenen, die ondersteuning nodig hebben om een bril te leren dragen.
Doelgroepen
Thema's
  • Praktische zelfredzaamheid
  • Participatie en zingeving
Fietstraining voor kinderen met een visuele beperking (6-14 jaar) in het regulier onderwijs, die veilig en zelfstandig op de fiets willen deelnemen aan het verkeer. Daarnaast richt de training zich op het persoonlijk en professioneel netwerk.  
Thema's
  • Praktische zelfredzaamheid
Deze groepstraining is bedoeld voor kinderen in groep 4 of 5 van regulier basisonderwijs, die moeilijkheden ervaren met sociaal-emotionele vaardigheden.
Thema's
Doelgroepen
Thema's
  • Participatie en zingeving
De Activiteitenweger is bedoeld voor volwassenen met een visuele beperking met vermoeidheidsklachten. Deze geeft inzicht in ervaren belasting en in de eigen belastbaarheid.
Doelgroepen
Thema's
Bij hemianopsie is ofwel de linker- ofwel de rechterhelft van het gezichtsveld uitgevallen (voor beide ogen hetzelfde deel). Mensen met hemianopsie ervaren o.a. mobiliteitsproblemen
Doelgroepen
Thema's
  • Praktische zelfredzaamheid