Deskundigheidsbevordering voor een betere benadering van de cliënt met een visueel-verstandelijke beperking en het creëren van een veilige omgeving.
Doelgroepen
Thema's
  • Participatie en zingeving
Cliënten met visuele beperking en lichte tot matige verstandelijke beperking herkennen emoties en spanningen bij zichzelf en anderen. Zodoende leren zij conflicten voorkomen en zich veiliger voelen. Dit gebeurt in ervaringsgerichte training voor drie tot acht deelnemers.
Doelgroepen
Thema's
‘Active Learning’ is bedoeld voor personen die weinig fysiek contact maken met de wereld om hen heen. De interventie werkt via het netwerk rond de persoon.
Doelgroepen
Thema's
  • Participatie en zingeving
Gewenningsprogramma voor kinderen en volwassenen, die ondersteuning nodig hebben om een bril te leren dragen.
Doelgroepen
Thema's
  • Praktische zelfredzaamheid
  • Participatie en zingeving